Rune Frøyslie

Økonom & sertifisert coach

Daglig leder, partner & konsulent

E-post: rune.froyslie@de4.no

Mobil: +47 402 82 150


Rune har gjennom de siste 12 årene jobbet som lederrådgiver og konsulent innenfor rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling. Han har bred erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til privat sektor, NGO'er, og i offentlig sektor. Innenfor lederstøtte og coaching har Rune bredde i erfaring med prestasjonsutvikling og prestasjonskulturer, verdibasert lederskap, strategiprosesser og snuoperasjoner. Hans nordnorske direkte og vennskapelige væremåte er bare sånn han er…


Konsulenttjenester: 

  • Rekruttering av ledere og spesialister 
  • Rekruttering av styremedlemmer og evaluering av styresammensetning 
  • Lederstøtte, coaching og ledertrening 
  • Evaluering av lederteam (Management audit) 
  • Utvikling av ledergrupper og team, verdibasert ledelse og prestasjonskultur 
  • Strategiprosesser i lederteam og styre 


Rune er utdannet økonom/revisor, og coach fra Erickson.