Finalevurderinger

Når oppdragsgiver ønsker en ekstern vurdering av de beste kandidatene tilbyr vi en finalevurdering av disse. Vi utfører da uavhengige tredjepartsvurderinger som kvalitetssikring av våre oppdragsgiveres egne rekrutteringer. Spesielt i de tilfeller der det er både eksterne
og interne kandidater til en stilling, kan det være ønskelig og fordelaktig med en nøytral, ekstern vurdering.


Avhengig av individuelle avtaler med oppdragsgiver, kan finalevurderinger omfatte dybdeintervjuer, personlighets-, motivasjons- og evne/ferdighetstester, testintervjuer/tilbakemeldinger, referanseintervjuer, caseoppgaver og presentasjon av resultatene av finalevurderingene.


Som kandidat i våre prosesser kan du alltid forvente deg respekt og grundighet fra vår side.