Utvikling av organisasjoner

Vi bistår eiere, styret og ledelsen i utvikling av sine organisasjoner - i offentlig og privat sektor.

I hovedtrekk er dette -

  • Strategiprosesser med styret og/eller ledelsen
  • Styreutvikling - teamutvikling i styret
  • Management Audit - vurdering av ledergrupper
  • Rådgivning til toppledelsen i strategispørsmål og organisasjonsutfordringer

Vår arbeidsform er rådgivende og vi tar prosesslederrollen, men det er styret og/eller ledelsen som i alle prosesser er premissgivere og beslutningstagere.

Vi har stor bredde i bransje og kontekstforståelse, og bidrar sterkt med gjennomføring av utvikling og endringer i våre prosesser.