Tjenester

Rekruttering
De4 gjennomfører både annonsert rekruttering (seleksjon) og aktivt søk etter kandidater (search). Sammen med oppdragsgiver finner vi den beste fremgangsmåten: Search eller seleksjon - eller en kombinasjon av disse. Vi tilpasser prosessen til den aktuelle situasjonen.

LES MER ....

Utvikling
De4 er vi opptatt av å få virksomheter til å fungere optimalt og utvikle seg i den retning som strategien tilsier. Utvikling av evnen til å omgjøre strategi til målrettet praksis er derfor avgjørende for å få endringer til å skje. Organisasjonsutvikling handler derfor om å sikre en mest mulig hensiktsmessig utvikling på alle nivå, gjennom å sette mål for arbeidet, gjennomføre aktiviteter og følge opp resultatene.

LES MER ....