Esten Solberg

Sivilingeniør

Styreleder, partner & konsulent

E-post: esten.solberg@de4.no

Mobil: +47 932 52 511


Esten har over 20 års ledererfaring fra store entreprenørmiljøer og eiendomsutviklere i Norge.

Han har drevet aktiv organisasjonsutvikling og lyktes med en omfattende organisk vekst i de enhetene han har ledet.


I De4 har han de siste 8 årene hatt en rekke oppdrag for våre kunder innen ingeniørtunge og prosjektorienterte miljøer. Esten arbeider som strategisk samarbeidspartner innen rekruttering av ledere og spesialister. Han arbeider i tillegg med lederutvikling spesielt i byggebransjen og gir individuell støtte til ledere.Estens fortrinn er at han har inngående kunnskap om sine

kunders og kandidaters industrielle og ledelsesmessige utfordringer.


Konsulenttjenester:

  • Rekruttering ved søk og selektering
  • Kandidatvurderinger inkl sertifisert testbruk
  • Strategisk kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling og ledertrening
  • Utvikling av ledergrupper og team

Esten er utdannet sivilingeniør i byggfag ved NTNU