Rekruttering

Search
Seleksjon
Finalevurderinger

De4 gjennomfører både annonsert rekruttering (seleksjon) og aktivt søk etter kandidater (search). Sammen med oppdragsgiver finner vi den beste fremgangsmåten: Search eller seleksjon - eller en kombinasjon av disse. Vi tilpasser prosessen til den aktuelle situasjonen.


Ledere og fagspesialister
Vi bistår våre oppdragsgivere med å skaffe kandidater til topp- og mellomlederstillinger, samt til spesialistfunksjoner som krever faglig spisskompetanse. Vi er fleksible og skreddersyr prosessen etter kunden behov. Langsiktige kundeforhold gir oss god kjennskap til kundens bedriftskultur, persongalleri og strategiske utfordringer.

Oppdragsspesifikasjon
Et solid fundament er helt avgjørende for det endelige resultatet uansett valg av prosess. Derfor sørger vi for å forstå stillingens motivasjonsfaktorer og organisasjonens arbeidsbetingelser, målsettinger, kultur og framtidige behov gjennom samtaler og annen informasjonsinnhenting. Vi baserer oss på en grundig spesifikasjon av den aktuelle stillingen og etablerer enighet med vår oppdragsgiver om hva som virkelig er de kritiske suksessfaktorene. Vi utarbeider en dokumentasjon som beskriver virksomheten, stillingen og ønsket kandidatprofil. Denne godkjennes av oppdragsgiver før den benyttes overfor interessante og interesserte kandidater.

Prosesser
Våre prosesser sikrer oppdragsgiver en forutsigbar og effektiv rekrutteringsprosess av høyeste kvalitet. Uansett valg av prosess vil vi alltid sikre gode og grundige vurderinger av finalekandidatene. Vi benytter et bredt utvalg av tester etter nærmere avtale med våre oppdragsgivere.