Lederutvikling

Vi har designet og gjennomført trening og -programmer for ledere i en rekke forskjellige bransjer. Lederutvikling av høy kvalitet er i dag ikke minst et fortrinn for virksomheten i konkurransen om den attraktive arbeidskraften! De4 legger vekt på at innholdet i ledertreningen skal bestemmes ut fra virksomhetens behov, ikke konsulentenes standardiserte leveranser.

Ingen ledertreningsprogrammer kan dekke alt innen ledelse, det er nødvendig å fokusere. Vi er derfor opptatt av å kartlegge behovene når vi skal designe programmene. Dette gjør vi gjennom intervjuer med deltakere og andre, direkte observasjon av ledermøter og andre aktiviteter, diagnostisk verktøy som 360 graders lederevaluering og måling av arbeidsmiljøklima etc.

Vi er opptatt av å utvikle ledernes handlingsrepertoar, identifisere handlingsrom og endre tilnærmingsmåter, tankemønstre og atferd ut fra de kravene som stilles og behovene som lederne har. Vi arbeider derfor med utviklingsstøtte og programmer over et visst tidsspenn, med konkrete handlingsplaner for den enkelte leder og med tydelig kobling til lederens kontekst for å få de ønskede endringer til å skje.