Search

Dersom vi sammen med oppdragsgiver velger en searchprosess vil vi kartlegge markedet og gjennomføre et strukturert og målrettet søk etter kandidater. Vi gjør en grundig markedsanalyse og kartlegging for hver gang og bringer alltid nye kandidater inn i våre prosesser i tillegg til de vi allerede har i vår database. Til dette arbeidet benytter vi i stor grad et utstrakt kildenettverk og en systematisk kartlegging. Vi kontakter aktuelle kandidater på en diskret måte og kartlegger deres interesse for stillingen.


Nettverk


Gjennom mange års erfaring har vi opparbeidet et betydelig nettverk innenfor de fleste bransjer og ledelsesfunksjoner.
Nettverket sikrer at vi kontinuerlig blir orientert om, og får kontakt med nye og dyktige kandidater.