Velkommen til de4 - vi kan ledelse!

De4 er et konsulentselskap som bidrar med rekruttering av ledere og fagspesialister og med organisasjons- og lederutvikling.

Vi påtar oss søk etter de nøkkelpersoner som våre oppdragsgivere trenger for å nå sine strategiske mål. Når eksterne og interne kandidater er funnet gjennomfører vi grundige seleksjonsprosesser og vurderinger for å finne frem til den beste kandidaten for stillingen. I denne prosessen legger våre konsulenter vekt på å bruke sin bransjekunnskap både i dialog med
kunde og kandidat.

Vi jobber med utvikling av de menneskelige ressursene hos våre oppdragsgivere. Utvikling av organisasjonen og utvikling av ledere eller medarbeidere handler om å realisere virksomhetens ambisjoner gjennom menneskene som jobber der.

Vi jobber fram riktig metodikk i hvert enkelt tilfelle.
Vi er kjent for skreddersøm og leverer i liten grad ferdige løsninger.

De4 jobber i mange bransjer men har spesielt tung kompetanse innen forsikring, olje og gass, varehandel, reiseliv, energi, eiendom og bygg og anlegg.

Siste innlagte stillinger

Leder internasjonal avdeling

Prosjektleder

 Se våre utlyste stillinger