HR-støtte

I mange tilfeller har ikke oppdragsgiver selv kompetanse eller kapasitet til å arbeide med HR-faglige prosesser. Vi kan støtte virksomheter med både strategisk og praktisk HR-arbeid.

De4 kan bidra med rådgivning, være med i utvikling av HR-prosesser og med gjennomføringsstøtte innen de fleste aspekter av HR-utviklingsområdet - som organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, utvikling av medarbeidere og med systemer, prosesser og målinger knyttet til fagfeltet. All bistand tar utgangspunkt i å understøtte virksomhetens langsiktige ambisjoner og mål.

Vi tar også oppdrag for kortere tid som HR for hire.