Teamutvikling

Velfungerende team og lederteam og er en betingelse for suksess! De4 arbeider med optimalisering av team på alle nivåer i virksomheten.

Vi tar alltid utgangspunkt i det grunnleggende spørsmålet: Hva er dette teamets oppgaver - hva skal de produsere? Vi analyserer og tilpasser mål og ambisjoner på den ene siden med struktur og kompetansesammensetning på den annen. Dette mener vi er grunnleggende for ethvert arbeid med teamoptimalisering.

Vårt neste spørsmål er teamets grad av enighet rundt teamets egen arbeidsmåte og teammedlemmenes grunnleggende forståelse av virksomhetens verdikjeder, grensesnitt, prioriteringer og standarder. Videre avklares grad av enighet rundt virksomhetens kortsiktige og langsiktige mål og strategiske veivalg.

Vi arbeider også direkte med teamets kultur; den grunnleggende trygghet og åpenhet, kommunikasjon i teamet, holdninger og verdier.

Effektivitets - og energilekkasjer som følge av uklare mål, uhensiktsmessige arbeidsformer, konflikter, uklare grensesnitt og utydelig ansvar forhindres eller forebygges gjennom gode teamprosesser. Lederteam har ofte for lav prosesskompetanse til å tilrettelegge slike prosesser selv. Etablerte team er ofte "stueblinde" og trenger et eksternt korrektiv.

Teamutviklingen skreddersys fra situasjon til situasjon. Vi er opptatt av at all teambygging og trening skal knyttes til virksomhetens virkelige verdiskapning og situasjon. Derfor deltar vi også i ledergruppers ordinære møter og driver teamutvikling og trening i teamets faktiske situasjon rettet mot deres faktiske problemstillinger.