Om De4

Vår misjon er å bidra til at oppdragsgiverne våre besitter riktige ressurser for å løse sentrale oppgaver i virksomheten, noe som innebærer riktig selekterte ledere og gode lederskapsprosesser. Dette skal gi resultater i form av sunn lønnsomhet, god konkurransekraft, høy kundetilfredshet og attraktive arbeidsplasser. Videre skal vi bidra til fagutvikling gjennom nettverksarbeid mot fagmiljøer, kunder og konkurrenter.

 

Vår kvalitet beror først og fremst på en solid og dynamisk fagprofil, og det at vi i alt og ett levere kvalitet fremfor volum.

Vi bruker tid og energi på fagutvikling. Vi bestreber oss på å være:

  • Faglig ledende innen våre kjerneområder
  • Et selskap som alltid leverer seniorkompetanse og alltid leverer kvalitet i alle ledd
  • Dyktige og langsiktige samarbeidspartnere for våre oppdragsgivere
  • Konsulenter som våger å ta nødvendige konfrontasjoner med oppdragsgiver

 

God konsulentetikk mener vi gjennomsyrer alt vi gjør. Alle avtaler og forhold preges av klare rammebetingelser, ansvarsplasseringer og kommunikasjonskanaler. Videre, av generell proaktiv kommunikasjon og ordholdenhet.

 

Vi anvender på oss selv all metodikk vi selger til våre kunder.

Vi etterstreber å være en modellarbeidsplass slik vi vil at våre kunder også skal være det.
Vårt eget arbeidsmiljø er en dynamisk og trivelig arbeidsplass med en tillitsfull tone der vi konsekvent støtter hverandre personlig, og med å lykkes faglig og økonomisk.

 

Vi veileder hverandre i personlig utvikling og i gjennomføring av prosjekter.
Arbeidsplassen vår er preget av gjensidig tillit, samarbeid og fellesskap.