Seleksjon

Dersom vi sammen med oppdragsgiver velger en annonsert prosess legger vi vekten på utvelgelsen blant søkere og vi foretar, som i en search prosess, en grundig utvelgelse av kandidater til en finalevurdering sammen med oppdragsgiver. Vi legger grunnlaget for seleksjon i vår forståelse av hvilke egenskaper og kompetanser som er viktige for oppdragsgiver. Det er systematisk, strukturert og grundig dokumentert arbeid. Underveis er vi rådgivere både for oppdragsgivere og for kandidater. Det er like viktig for kandidaten at prosessen er grundig, siden feilansettelser har store konsekvenser også for kandidaten.


Kompetansebaserte intervjuer

Vi benytter strukturerte kompetanseintervjuer, og vi har godt utviklede metoder for vurdering av funksjonskompetanse hos kandidatene. Arbeidspsykologiske tester danner grunnlag for vurdering av personlig egnethet til stillingen gjennom samtaler om viktige personlige trekk, holdninger, motivasjon, og evner og ferdigheter. Godt utarbeidede caseoppgaver gir finalekandidatene anledning til å gå konkret inn i strategiske og operative tema.

Innhenting av referanser og omdømmevurderinger har mange feilkilder. Vi bruker derfor tid på disse prosessene og intervjuer direkte og konkret.