Utvikling

Utvikling av organisasjoner
Lederutvikling
Teamutvikling
Lederrådgivning & coaching
HR-støtte
Kurs & foredrag

De4 er vi opptatt av å få virksomheter til å fungere optimalt og utvikle seg i den retning som strategien tilsier. Utvikling av evnen til å omgjøre strategi til målrettet praksis er derfor avgjørende for å få endringer til å skje. Organisasjonsutvikling handler derfor om å sikre en mest mulig hensiktsmessig utvikling på alle nivå, gjennom å sette mål for arbeidet, gjennomføre aktiviteter og følge opp resultatene.

Vi jobber med organisasjonsutvikling som lederutvikling på programbasis, som gruppeprosesser i lederteam og avdelinger og som individuell bistand til ledere gjennom rådgivning og coaching.