Lederrådgivning & coaching

Vi jobber med ledere i konkrete prosesser hvor det er behov for å være rådgiver og bidra i lederens utfordringer i sin rolle. Det spenner fra strategispørsmål, organisering og organisasjon, vekst og oppkjøp, til situasjoner hvor lederen skal inn i en ny rolle i en ny organisering - gjerne som konsekvens av endringer i eierstruktur og rapporteringslinjer. Vi har erfaring med en rekke ulike bransjer og situasjoner, internasjonale eierstrukturer som endres, og endrede grensesnitt og rammer for lederen.

Coaching
De4 er vi flere godt utdannede og erfarne coacher og veiledere. For oss er det helt sentralt at individuell coaching skal bidra til en målrettet endring, der vi som coacher støtter lederens prosess med å tydeliggjøre retning, sette ord på nåsituasjonen og utforske muligheter for å nå viktige mål og støtte lederen i hans/hennes valg. Coaching skal alltid underbygge virksomhetens overordnede mål, verdier og strategi og ta utgangspunkt i de konkrete utfordringene som lederen møter i sin hverdag.