Velkommen til De4 - vi kan ledelse!

De4 er et konsulentselskap som bidrar med rekruttering av ledere og fagspesialister og med organisasjons- og lederutvikling.

Vi påtar oss søk etter de nøkkelpersoner som våre oppdragsgivere trenger for å nå sine strategiske mål. Når eksterne og interne kandidater er funnet gjennomfører vi grundige seleksjonsprosesser og vurderinger for å finne frem til den beste kandidaten for stillingen. I denne prosessen legger våre konsulenter vekt på å bruke sin bransjekunnskap både i dialog med
kunde og kandidat.

Vi jobber med utvikling av de menneskelige ressursene hos våre oppdragsgivere. Utvikling av organisasjonen og utvikling av ledere eller medarbeidere handler om å realisere virksomhetens ambisjoner gjennom menneskene som jobber der.

Vi jobber fram riktig metodikk i hvert enkelt tilfelle.
Vi er kjent for skreddersøm og leverer i liten grad ferdige løsninger.

De4 jobber i mange bransjer men har spesielt tung kompetanse innen forsikring, olje og gass, offentlig sektor, varehandel, reiseliv, energi, eiendom og bygg og anlegg.