Rune Frøyslie

Økonom & sertifisert coach
Daglig leder, partner & konsulent
E-post:
rune.froyslie@de4.no
Mobil: +47 402 82 150

Rune har gjennom de siste 12 årene jobbet som lederrådgiver og konsulent innenfor rekruttering og leder- og organisasjonsutvikling. Han har bred erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til privat sektor, NGO'er, og i offentlig sektor. Innenfor lederstøtte og coaching har Rune bredde i erfaring med prestasjonsutvikling og prestasjonskulturer, verdibasert lederskap, strategiprosesser og snuoperasjoner. Hans nordnorske direkte og vennskapelige væremåte er bare sånn han er…

Konsulenttjenester:
  • Rekruttering av ledere og spesialister
  • Rekruttering av styremedlemmer og evaluering av styresammensetning
  • Lederstøtte, coaching og ledertrening
  • Evaluering av lederteam (Management audit)
  • Utvikling av ledergrupper og team, verdibasert ledelse og prestasjonskultur
  • Strategiprosesser i lederteam og styre
Rune er utdannet økonom/revisor, og coach fra Erickson.