Esten Solberg

Sivilingeniør
Styreleder, partner & konsulent
E-post: esten.solberg@de4.no
Mobil: +47 932 52 511

Esten har over 20 års ledererfaring fra store entreprenørmiljøer og eiendomsutviklere i Norge.
Han har drevet aktiv organisasjonsutvikling og lyktes med en omfattende organisk vekst i
de enhetene han har ledet.

I De4 har han de siste 8 årene hatt en rekke oppdrag for våre kunder innen ingeniørtunge og prosjektorienterte miljøer. Esten arbeider som strategisk samarbeidspartner innen rekruttering
av ledere og spesialister. Han arbeider i tillegg med lederutvikling spesielt i byggebransjen og
gir individuell støtte til ledere.Estens fortrinn er at han har inngående kunnskap om sine
kunders og
kandidaters industrielle og ledelsesmessige utfordringer.

Konsulenttjenester:
  • Rekruttering ved søk og selektering
  • Kandidatvurderinger inkl sertifisert testbruk
  • Strategisk kompetanseutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Lederutvikling og ledertrening
  • Utvikling av ledergrupper og team
Esten er utdannet sivilingeniør i byggfag ved NTNU