Anita Bjerknæs

Økonom

ØkonomPartner & konsulent

E-post:anita.bjerknaes@de4.no

Mobil: +47 995 78 490


Anita har bred og omfattende erfaring fra HR i internasjonal virksomhet, fra grossist/dagligvare

og fra idretten. Hun har jobbet med rekruttering av ledere og ansatte, og hvordan få en god on-boarding prosess. Videre har hun stor erfaring fra omorganiseringer og forbedringsprosesser, organisasjons- og medarbeiderutvikling, Performance Management og Talent Management. 


Hun har gjennomført spennende HR-prosjekter; bygge opp ny lønnsstruktur og karriereveier, innføring av HR-prosesser, sammenheng mellom skole/utdanning og arbeidsliv, lederrådgivning og gjennomføring av vanskelige personalsaker.


Anita vil med sin kompetanse tilføre oppdragsgiver et «corporate»-perspektiv, hun har hatt «skoene på og vet hvor de trykker». Dette gjør Anita til en foretrukket samarbeidspartner.